MAPEWRAP 21

Velmi tekutá epoxidová pryskyřice pro impregnaci tkanin MapeWrap při provádění „mokrého systému“. 

MapeWrap 21 je dvousložkový produkt na bázi epoxidových pryskyřic velmi tekuté konzistence bez obsahu rozpouštědel, který je vyvinut výhradně pro impregnaci a instalaci tkanin MapeWrap na stavbě.

Směs připravíte tak, že nalijte složku B do složky A a míchacím zařízením mícháte tak dlouho, až vznikne dokonale homogenní směs.

Poměr míchání: 4 hmotnostní díly složky A a 1 hmotnostní díl složky B.

Po namíchání zůstává tmel zpracovatelný cca 40 minut (při teplotě +23°C).

Impregnace tkaniny MapeWrap může být provedena ručně jednoduchým ponořením tkaniny do mělké pravoúhlé nádoby nebo pomocí vhodného strojního zařízení v případě, že se provádí zásah stejnou technologií a materiálem anebo při sanaci rozsáhlých ploch.

Impregnovaná tkanina musí být položenado čerstvé vrstvy MapeWrapu 11 nebo MapeWrapu 12. Přitom je třeba dbát na to, aby se netvořily na tkanině záhyby.

Spotřeba 
0,12 až 1,7 kg/m v závislosti na typu impregnované tkaniny.

Balení 
5 kg (A+B) a 2,5 kg (A+B).