PLANITOP HDM RESTAURO


Vysokopevnostní předmíchaná světlá dvousložková malta na bázi přírodního hydraulického vápna (NHL) a Eko-pucolánu, zvláště vhodná k armovanému vyztužení povrchu zděných konstrukcí v kombinaci se síťovinou MAPEGRID G 120, MAPEGRID G 220 
nebo MAPEGRID B a pro vyrovnáníí povrchů z betonu, přírodního kamene, cihel a tufu.
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Maximální rozměr kameniva: 1,5 mm.
Mísicí poměr směsi: 1 25 kg pytel složky A s 1 kanystrem složky B.
Zpracovatelnost směsi: 1hodina (při +20°C). 
Tloušťka vrstvy při aplikaci: 3-10 mm 
Klasifikace: EN 998-1 – malta typu GP kategorie CS IV a EN 998-2 malta typu g třídy M15.
Skladování: 12 měsíců (složka A); 24 měsíců (složka B).
Aplikace: stěrkou, zednickou lžící nebo omítacím přístrojem.
Spotřeba: cca 1,9 kg/m² a mm tloušťky vrstvy.
Balení: 
souprava 30 kg:
- pytle 25 kg (složka A);
- kanystry 5 kg (složka B).