MAPEDRAIN BINDER

Jednosložkové polyuretanové pojivo bez obsahu rozpouštědel pro výrobu malt a drenážních spárovacích hmot při dláždění. 

Oblasti použití: 
 Provádění drenážního maltového lože tloušťky nejméně 2 cm při tradiční pokládce dlažby všech typů v exteriéru (dlažební kostky z porfyru, konglomeráty na bázi cementu a přírodní kámen), která je rozměrově stabilní a nedochází u ní ke změně barvy). 
 Výroba drenážních spárovacích malt (minimální šířka 10 mm) pro dlažbu v exteriéru, která je vystavena pěšímu provoznímu zatížení (terasy, cesty, dvory, pěší zóny).

Technické údaje: 
Mísicí poměr:
 1,75 kg Mapedrainu Binder na každých 50 kg písku s kamenem nebo štěrkem úzké frakce. 
Doba zpracovatelnosti směsi: 30–50 minut. 
Pochůznost: po 24 hodinách. 
Provozní zatížení: po 7 dnech při lehkém provozním zatížení. 
Skladovatelnost: 12 měsíců.

Spotřeba 
 na ložnou maltu: 0,6 kg/m2 na cm tloušťky; 
 na spáry: 0,2–0,5 kg/m2 v závislosti na rozměru spáry.

Balení 
vědra po 5 a 10 kg, plechovka po 0,75 kg