MAPEFOAM

Provazec z lisované polyetylenové pěny s uzavřenými póry, sloužící jako podklad pro pružné těsnicí hmoty k vymezení správného profilu spáry při výplni pružných spár. Dodává se ve svazcích a délkách úměrných profilu.

Ukládá se přímo do pohyblivých spojů (dilatačních, kontrolních, konstrukčních).

Při vkládání se musí mírně přitlačit tak, aby bylo následně umožněno dokonalé vyplnění spoje pružnými těsnicími přípravky a jejich dobré přilnutí ke stěnám spáry.

Spotřeba 
V závislosti na délce spáry.

Balení 
Ø 6 mm kartón po 2500 m 
Ø 10 mm kartón po 550 m 
Ø 15 mm kartón po 550 m 
Ø 20 mm kartón po 350 m 
Ø 25 mm kartón po 200 m 
Ø 30 mm kartón po 160 m