SEWAMENT 100

Dvousložková cementová malta s obsahem skelných vláken pro opravy a ochranu povrchů čistíren odpadních vod a kanalizačních stok. Je určený pro ruční zpracování i strojní zpracování technologií mokrého torkretu. 

Sewament 100 se používá na opravy poškozených betonových povrchů monolitických i prefabrikovaných konstrukcí čistíren odpadních vod a kanalizačních stok.

Skládá se z hydraulických pojiv s pucolánovou reakcí, vybraného kameniva vhodné granulometrické křivky, speciálních přísad zadržujících vodu, syntetických vláken a tekuté složky na bázi akrylových polymerů ve vodní disperzi. Je odolný proti agresivním chemickým vlivům kyseliny sírové, která následně při bakteriální oxidaci kyseliny dává vznik kyselině sirovodíkové jako výsledek anaerobní fermentace občanských a průmyslových splaškových vod. Po vzájemném smíchání obou složek Sewamentu 100 vznikne tixotropní směs, která je snadno zpracovatelná ručně nebo strojní omítačkou.

Sewament 100 může být nanášen na dostatečně drsný podklad (hrubost podkladu min. 5 mm), v maximální tloušťce 20 mm v jednom kroku. Větší tloušťky musí být prováděny ve více krocích. Pokud je požadovaná tloušťka vrstvy větší než 30 mm, je nezbytné do vrstvy Sewamentu 100vložit pro vyztužení ocelovou síť. Ta musí být uložena v dostatečné vzdálenosti od podkladu. Konečnou úpravu povrchu je možné provádět houbovým hladítkem nebo hladkým ocelovým hladítkem. Pokud jeSewament 100 aplikován ručně, musí být vždy použit Sewament 3 Primer (jednosložková cementová malta, používaná jako adhezní můstek).

Spotřeba 
ca 21 kg/m2 a cm tloušťky vrstvy.

Balení 
pytle po 25 kg; 
kanystry 4,7 kg.