MAPEGROUT BM

Dvousložková cementová malta s nízkým modulem pružnosti určená k sanaci betonu. 

Mapegrout BM se používá pro opravy poškozených povrchů betonových konstrukcí, které jsou vystaveny mírným deformacím v důsledku zatížení, teplotních změn nebo které jsou vystaveny obzvláště nepříznivým klimatickým podmínkám Mapegrout BM je vhodný pro sanaci mostních nosníků a pilířů, čel balkónů a prefabrikovaných konstrukcí.

Mapegrout BM se vyznačuje vysokou vodonepropustností, a proto je vhodný pro opravy kanálových stok, vodních nádrží a obecně všech vodohospodářských staveb.

Mapegrout BM je díky svému nízkému modulu pružnosti určen k sanaci betonu střední třídy pevnosti.

Mapegrout BM se nanáší zednickou lžící nebo omítacím zařízením, a to i na svislé povrchy nebo stropy bez použití bednění v maximální tloušťce cca 35 mm v jednom kroku.

Podklad musí být pevný, hutný a dostatečně drsný a hrubý. Před nanášením Mapegroutu BM musí být sanovaný povrch vydatně nasycen vodou.

Z důvodu dokonalejšího vyzrávání Mapegroutu BM na vzduchu a pro omezení následného hygrometrického smršťování, může být do směsi přimíchána stabilizační přísada Mapecure SRA v množství 0,25 % hmotnosti Mapegroutu BM.

Mapegrout BM vyhovuje minimálním požadavkům podle normy EN 1504-3 pro konstrukční malty třídy R4.

Spotřeba 
cca 21 kg/ma 1 cm tloušťky vrstvy.

Balení 
pytle 25 kg + kanystry 4,7 kg.