MAPECOAT I 620 W

Dvousložkový velmi lesklý epoxidový nátěr ve vodní disperzi pro povrchovou úpravu betonových podlah a cementových povrchů proti prašnosti a jako ochrana proti vnikání olejů a jako uzavírací nátěr epoxidových systémů.

Mapecoat I 620W se používá jako ochranný nátěr betonových povrchů proti prašnosti, jako ochrana proti vnikání olejů do podkladu a jako povrchová úprava systémů Ultratop a epoxidových systémů.

Mapecoat I 620W je dvousložkový epoxidový nátěr. Před použitím musí být obě složky spolu důkladně promíchány, až vznikne dokonale homogenní směs.

V průběhu přípravy přidejte do směsi za stálého míchání 10% hmotnostních Mapecolor Paste, a 10-20% čisté vody a míchejte tak dlouho, až je směs zcela homogenní. Na podklad nátěr naneste ve stejnoměrné vrstvě válečkem nebo plochým štětcem.

Při požadavku protiskluzné úpravy přimíchejte do směsi 5-10% hmotnostních Mapefloor Filler (v závislosti na požadovaném stupni protiskluzu).

Spotřeba
0,10-0,25 kg/m2 a 1 vrstvu nátěru v závislosti na druhu podkladu.

Balení
15 kg (A+B).
složka A=5 kg
složka B=10 kg