MAPECOAT I 600W

Dvousložkový transparentní epoxidový nátěr ve vodní disperzi.

Mapecoat I 600 W se používá na impregnaci savých a porézních betonových podkladů anebo jako uzavírací nátěr cementové samonivelační stěrky Ultratop, případně jako primer při provádění podlah Mapefloor I 500 W (Mapefloor System 53).

Mapecoat I 600 W je transparentní dvousložkový epoxidový uzavírací nátěr ve vodní disperzi matného vzhledu, který se nanáší na savé podklady a vytváří dojem vlhkého povrchu. Obě složky Mapecoatu I 600 W musí být před aplikací vzájemně smíchány pomocí pomaluběžného míchacího zařízení, až vznikne dokonale homogenní hmota. Při použití jako impregnace zřeďte první vrstvu Mapecoatu I 600 W vodou, v závislosti na savosti podkladu v poměru 1:3 až 1:4 (1 hmotnostní díl výrobku s 3-4 hmotnostními díly vody) v závislosti na savosti podkladu; druhou vrstvu zřeďte Mapecoat I 600 W
vodou v poměru 1:1 až 1:3 (1 hmotnostní díl výrobku s 1-3 hmotnostními díly vody).

Při použití Mapecoat I 600 W jako primeru pro Mapefloor I 500 W se předpokládá nanesení pouze jedné vrstvy (Mapecoat I 600 W vodou v poměru 1:1).

Před aplikací Mapeflooru I 500 W je třeba vyčkat 3-4 hodiny. Pro obě použití je po přidání vody nutné míchat směs Mapecoatu I 600 Wmíchacím zařízením po dobu nejméně 3 minut. Mapecoat I 600 W se na podklad nanáší válečkem, plochým štětcem, běžným nebo bezvzduchovým stříkacím zařízením.

Spotřeba
– jako impregnace: 0,06-0,10 kg/m2 a 1 vrstvu v závislosti na savosti podkladu
– jako primer: 0,30-0,050 kg/m2 a 1 vrstvu v závislosti na savosti podkladu

Balení
Souprava 5,9 kg (A+B).