VINAVIL 03V

Dočasné uzavření povrchu azbestocementových desek. 

Vinavil 03V se používá pro dočasné uzavření povrchu plochých nebo vlnitých azbestocementových desek před jejich výměnou nebo odstraněním.

Vinavil 03V je emulze na bázi vinylacetátových polymerů, která je schopna ukotvit azbestová vlákna a z toho důvodu zabránit jejich rozptýlení v ovzduší, a tím zamezit znečištění životního prostředí a negativním vlivům na zdraví pracovníků.

Díky svému složení byl na základě vyjádření Výzkumného ústavu pro vědu a výzkum biologických vlivů inhalovaných částic Vinavil 03V na Univerzitě v Miláně – Institutem nemocí z povolání certifikován jako účinná látka. Vinavil 03V je vhodný pro dočasné uzavření azbestocementových povrchů.

Aplikace Vinavylu 03V se provádí válečkem, štětcem, nízkotlakým ručním postřikovačem nebo bezvzduchovým stříkáním tak, aby při aplikaci nedocházelo k rozptýlení azbestocementových vláken do vzduchu. Po vyschnutí Vinavilu 03V mohou být azbestocementové desky demontovány a odvezeny na skládku.

Spotřeba 
0,30-0,40 kg/m2.

Balení 
Kanystry 25, 10 a 5 kg.