ELASTOCOLOR NET

Síťovina ze skelných vláken, odolná proti alkalickému prostředí k vyztužení stěrky Elastocolor Rasante a Elastocolor Rasante SF.

Vložka pro vyztužení:
• Elastocoloru Rasante a Elastocoloru Rasante SF, aplikovaných v interiéru i exteriéru na monolitických betonových konstrukcích s přítomností mikrotrhlin;
• Elastocoloru Rasante a Elastocoloru Rasante SF, aplikovaných na povrchu konstrukcí s přítomností trhlin o šířce do 1 mm.

Stěrka Elastocolor Rasante, příp. Elastocolor Rasante SF se na povrch nanáší pomocí zubové stěrky č. 2-3. Do této vrstvy se následně položí síťovina
Elastocolor Net, která se do tmelu vtlačí hladkou stranou ocelového hladítka; povrch se uhladí. Po uplynutí 24 hodin je možno provádět druhou vrstvu
Elastocoloru Rasante nebo Elastocoloru Rasante SF.

Přilehlé strany Elastocoloru Net musí mít přesah nejméně 5 cm.

Balení
role 50 x 1 m.