MAPEFILL R

Tekutá expanzní malta pro kotvení prvků s rychlým průběhem vytvrzení.

Mapefill R se používá pro rychlé kotvení strojů, kotevních šroubů, svorníků, soustav ocelových konstrukcí, turbín, obráběcích strojů, apod. do betonu, ale i pro výplň tuhých spojů jednotlivých stavebních konstrukcí a podlévání podzákladových konstrukcí. Doporučuje se rovněž  pro uzavírání tuhých spojů mezi betonovými prvky a pro podepření.

Mapefill R se vyznačuje vysokou mechanickou pevností i po krátké době zrání (24 hodin) a vysokou přídržností k oceli a betonu.

Mapefill R se skládá z cementových pojiv, tříděného kameniva a speciálních přísad. Směs se připravuje smícháním 25 kg Mapefillu R(obsah 1 pytle) s 4,25-4,5 litry čisté vody (v závislosti na požadované konzistenci). Takto připravená malta se nalévá do základů (otvorů), které musí být předem důkladně nasyceny vodou (nevsáknutou vodu je nutné odstranit); přitom je nutno umožnit únik vzduchu z otvorů, aby nedocházelo k vytváření vzduchových dutin.Při vyplňování větších prostor se doporučuje přidání kameniva vhodné granulometrie neboGhiaietto 6-10.

Mapefill vyhovuje minimálním požadavkům normy EN 15004-6.

Spotřeba
1,95 kg/dm3 vyplňovaného prostoru.

Balení
pytle 25 kg.