Kotvení rozpínavou maltou a montáž rychletuhnoucími pojivy


LAMPOCEM

Montážní bleskový cement (bezchloridový) s omezeným smršťováním.

Detail produktu

MAPEFILL R

Tekutá expanzní malta pro kotvení prvků s rychlým průběhem vytvrzení.

Detail produktu

MAPEFIX EP 385/585

Pure epoxy, resin-based chemical anchor for structural loads. Certified for threaded bar, construction bars, core-drilled holes and C1 seismic loads.

Detail produktu

MAPEFIX PE SF

Styrene-free, polyester resin chemical fastener for heavy loads.

Detail produktu

MAPEFIX VE SF

Styrene-free, hybrid vinyl resin-based chemical anchor for structural loads. Certified for threaded bar, construction bars and C1 seismic loads.

Detail produktu

MAPEGROUT RAPIDO

 Rychletvrdnoucí malta s kontrolovaným smršťováním a s obsahem skelných vláken k sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEGROUT SV

Tekutá malta s kontrolovaným smršťováním, velmi rychlým průběhem tuhnutí a vytvrzení pro opravy betonu a kotvení kanálových mříží, poklopů revizních šachet a dalších silničních prvků. 

Detail produktu

MAPEGROUT SV T

Tixotropní malta s kontrolovaným smršťováním, velmi rychlým průběhem tuhnutí a vytvrzení pro opravy betonu a kotvení kanálových mříží, poklopů revizních šachet a kolektorů, sloupků oplocení a městského mobiliáře.

Detail produktu

PLANIGROUT 300

Třísložková epoxidová malta tekuté konzistence pro opravy poškozených betonových konstrukcí í a provádění pancéřových povrchů průmyslových podlah. 

Detail produktu

STABILCEM T

Předem připravená jednosložková tixotropní malta s kontrolovaným smršťováním k upevnění kotevních šroubů a táhel při injektování. 

Detail produktu