MAPETHERM XPS

  Panel z extrudovaného polystyrénu pro kontaktní zateplovací systém v tloušťkách 4, 5, 6, 8, 10 cm. 

  Tepelně izolační deska z extrudovaného polystyrenu bez povlakové vrstvy (s drsným povrchem), zvyšující přídržnost lepidla a stěrky.

  Mapetherm XPS je tuhá pravoúhlá deska stejnoměrné tloušťky bez spojovacího profilu rozměrů: 
  Mapetherm XPS 4: 1250x600x40 mm. 
  Mapetherm XPS 5: 1250x600x50 mm. 
  Mapetherm XPS 6: 1250x600x60 mm. 
  Mapetherm XPS 8: 1250x600x80 mm. 
  Mapetherm XPS 10: 1250x600x100 mm.

  Desky Mapethermu XPS musí být lepeny k podkladu pomocíMapethermu AR1, což je jednosložkový cementový lepicí tmel v prášku, který se smíchá pouze s vodou (podrobnější informace viz technická dokumentace výrobku). Jako alternativu lze použít Adesilex FIS 13, speciální lepidlo ve vodní disperzi, určené ke smíchání s cementem (podrobnější informace viz technická dokumentace výrobku).

  Lepení se provádí tak, že lepicí tmel nanesete rovnoměrně na celou plochu rubové strany izolační desky. V kombinaci s lepením (ale na jako alternativa) se předpokládá mechanické přikotvení Mapethermu XPS k podkladu pomocí talířových hmoždinek vhodné délky (Mapetherm FIX 9, nebo Mapetherm FIX 60, 80, 100).

  Balení 
  – Mapetherm XPS 4: balení 0,27 m3 odpovídající ploše 6,75 m2 
  – Mapetherm XPS 5: balení 0,30 m3 odpovídající ploše 6,00 m2 
  – Mapetherm XPS 6: balení 0,27 m3 odpovídající ploše 4,50 m2 
  – Mapetherm XPS 8: balení 0,30 m3 odpovídající ploše 3,75 m2 
  – Mapetherm XPS 10: balení 0,30 m3 odpovídající ploše 3,00 m2.