MAPETHERM NET

  Síťovina ze skelných vláken, odolná proti alkalickému prostředí, pro výztuž, opravu fasád nebo provádění kontaktních zateplovacích systémů Mapetherm.

  Zvyšuje přídržnost vyrovnávací stěrky k podkladu, pevnost v tahu za ohybu, odolnost proti teplotním změnám a oděru při provádění zateplovacích systémů.

  Mapetherm Net byl odzkoušen podle metody ETAG 004 v souladu s prohlášením I.T.C. č. 3500/RP/02.

  Mapetherm Net se používá jako výztuž stěrky Mapetherm AR1 neboAdesilex FIS13, nanášené jako vyrovnávací vrstva na polystyrénových izolačních panelech nebo panelech z jiných izolačních materiálů používaných v kontaktních zateplovacích systémech.

  Je tkaná v rastru 4,15 x 3,80 mm.

  Zubovou stěrkou naneste na povrch izolačních desek dostatečné množství tmelu (v tloušťce 2 mm) a do této vrstvy uložte Mapetherm Net. Hladkou stranou stěrky pak vtlačte Mapetherm Net do stěrky a tmel vyhlaďte do stejnoměrné tloušťky. Pro dosažení dokonalého překrytí Mapethermu Net je nezbytné po uplynutí 24 hodin nanést na povrch ještě druhou vrstvu stěrky.

  Přesahy Mapethermu Net musí být nejméně 10 cm.

  Balení 
  role 50 metrů.