MAPETHERM CORK

  Izolační deska z korku pro kontaktní zateplovací systém v tloušťkách 4, 5, 6, 8, 10 cm. 

  Izolační deska z tmavě hnědého expandovaného přírodního korku bez obsahu chemických pojiv z objemovou hmotností cca 110/130 kg/m3.

  Mapetherm Cork je deska stejnoměrné tloušťky o rozměrech: 
  Mapetherm Cork 4: 1000x500x40 mm. 
  Mapetherm Cork 5: 1000x500x50 mm. 
  Mapetherm Cork 6: 1000x500x60 mm. 
  Mapetherm Cork 8: 1000x500x80 mm. 
  Mapetherm Cork 10: 1000x500x100 mm.

  Desky Mapethermu Cork musí být lepeny k podkladu pomocíMapethermu AR1, což je jednosložkový cementový lepicí tmel v prášku, který se smíchá pouze s vodou (podrobnější informace viz technická dokumentace výrobku). Jako alternativu lze použít Adesilex FIS 13, speciální lepidlo ve vodní disperzi, určené ke smíchání s cementem (podrobnější informace viz technická dokumentace výrobku).

  Lepení se provádí tak, že lepicí tmel nanesete rovnoměrně na celou plochu rubové strany izolační desky zubovou stěrkou č.10. Při nerovnosti podkladu je doporučeno obvodové a bodové lepení při dodržení podmínky ≥ 40% plochy lepicího tmelu na rubové straně panelu.

  V kombinaci s lepením (ale na jako alternativa) se předpokládá mechanické přikotvení Mapethermu Cork k podkladu pomocí talířových hmoždinek vhodné délky (Mapetherm FIX 9, nebo Mapetherm FIX 60, 80, 100).

  Balení 
  – Mapetherm Cork 4: balení 0,16 m3 odpovídající ploše 4,00 m2 
  – Mapetherm Cork 5: balení 0,15 m3 odpovídající ploše 3,00 m2 
  – Mapetherm Cork 6: balení 0,15 m3 odpovídající ploše 2,50 m2 
  – Mapetherm Cork 8: balení 0,16 m3 odpovídající ploše 2,00 m2 
  – Mapetherm Cork 10: balení 0,15 m3 odpovídající ploše 1,50 m2