ADESILEX PG1 RAPIDO

Epoxidové tixotropní lepidlo pro lepení konstrukčních prvků s rychlým průběhem vytvrzení.

Adesilex PG1 Rapido je dvousložkové lepidlo na bázi epoxidových pryskyřic a s obsahem speciálních tvrdidel, jemnozrnného tříděného kameniva a speciálních přísad.

Adesilex PG1 Rapido vytvrzuje jedinou chemickou reakcí v průběhu asi 1 hodiny (+23°C) bez jakéhokoliv smrštění v hmotu s vynikající přídržností k podkladu a s vysokou mechanickou pevností.

Adesilex PG1 Rapido může být použitý ke zpevnění stavebních konstrukcí, jako lepení ocelových ploten a uhlíkových lamel Carboplate, prvků z prefabrikovaného betonu, k lepení a utěsnění širokých trhlin a lepení injektážních trysek.

Kromě toho může být Adesilex PG1 Rapido použitý i na opravy rohů dilatačních spár průmyslových podlah, které jsou vystaveny silnému zatížení.

Před použitím přidejte složku B (bílá) do nádoby se složkou A (černá) a míchejte pomocí pomaluběžné elektrické míchačky, až vznikne hladká, dokonale homogenní hmota (jednotně šedé barvy).

Spotřeba
1,55 kg/m2 a mm tloušťky vrstvy.

Balení
souprava 6 kg (A+B).