TRIBLOCK FINISH

Třísložková epoxicementová tixotropní malta pro vyrovnání vlhkých podkladů. 

Triblock Finish se používá na ochranu a vyrovnání svislých a vodorovných betonových povrchů vystavených zvýšené vlhkosti, jako jsou např. kolektory, kanalizační stoky, a takové povrchy, kde se vyžaduje vysoká odolnost proti agresivním chemickým látkám a proti abrazi.

Triblock Finish je epoxicementový systém, který je schopen zesíťovat na vlhkých podkladech v exteriéru a interiéru a vytvořit kompaktní vodonepropustnou vrstvu, kterou lze následně povrstvit epoxidovou nebo polyuretanovou finální vrstvou.

Triblock Finish se dodává ve třech předem nadávkovaných složkách, které musí být vzájemně pečlivě míchány pomocí nízkootáčkového míchacího zařízení tak dlouho, až vznikne dokonale homogenní směs bez hrudek.

Připravená malta se nanáší v jednotné vrstvě pomocí zubové stěrky v maximální tloušťce 3mm.

Spotřeba 
2 kg/m2 a mm tloušťky vrstvy v závislosti na podkladu.

Balení 
souprava 31,25 kg (A+B+C).