Hydroizolace


TRIBLOCK P

Třísložkový epoxicementový primer na vlhké podklady. 

Detail produktu

MAPETEX SEL

Netkaná makroperforovaná textílie pro vyztužení hydroizolačních membrán. 

Detail produktu

MAPEBAND

MAPEBAND je polyesterový pogumovaný pás k utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlaha mezi vodorovnými a svislými těsnicími rovinami a k utěsnění prostorových spár na potěrových plochách.

Detail produktu

MAPEBAND TPE

Těsnicí pás z TPE pro vodonepropustné pružné utěsnění dilatačních spár a trhlin, které jsou vystaveny pohybům šířky do 5 mm nebo do 10 mm při použití pásu Mapeband TPE 17, resp. Mapeband TPE 325.

Detail produktu

MAPEGEL 50

Třísložkový hydrofilní gel pro zpevnění hornin a provádění injektáží betonových těsnicích konstrukcí. 

Detail produktu

MAPEGUM EPX / MAPEGUM EPX-T

Dvousložková epoxidová pryskyřice pro provádění pružné hydroizolační stěrky, odolné proti chemickým vlivům před montáží keramických obkladů a dlažeb. 

Detail produktu

MAPEGUM WPS

Pružná tekutá rychleschnoucí stěrka pro hydroizolaci v interiérech. 

Detail produktu

MAPELASTIC

Dvousložková pružná cementová hydroizolační stěrka k vodotěsné ochraně betonu, bazénů a balkónů. 

Detail produktu

MAPENET 150

Síťovina ze skelných vláken odolná proti alkalickému prostředí (v souladu se směrnicí ETAG 004) pro vyztužení ochranných hydroizolací, preventivní membrány proti vzniku trhlin a na stěrky kontaktních zateplovacích systémů. 

Detail produktu

MONOLASTIC

Jednosložková cementová elastická malta pro hydroizolaci balkonů, teras a koupelen. 

Detail produktu

MONOLASTIC ULTRA

Jednosložková vysoce elastická cementová malta pro hydroizolaci balkonů, teras, koupelen a bazénů. 

Detail produktu

QUARZO 1,2

Šedý křemičitý naplavený písek s kulovitými zrny pro systémy Mapefloor a Primer SN. 

Detail produktu

QUARZO 0,25 0,5 1,9

Šedý křemičitý naplavený písek s kulovitými zrny pro systémy Mapefloor a Triblock P. 

Detail produktu

RESFOAM 1KM

Jednosložková injektážní polyuretanová pryskyřice velmi tekuté konzistence pro hydroizolaci betonových konstrukcí nebo zdiva, zeminy a skalních masívů vystavených silnému průsaku vody, s možností úpravy doby vytvrzení. 

Detail produktu

AQUAFLEX ROOF

Ready-to-use flexible liquid membrane with fibres for continuous waterproofing layers on exposed external surfaces.

Detail produktu

AQUAFLEX SYSTEM

Pružná tekutá membrána k hydroizolaci a překrytí trhlin v podkladu.

Detail produktu

BIBLOCK

Dvousložkový základní epoxidový nátěr ve vodní emulzi a prostředek k ošetření betonu při vyzrávání.

Detail produktu

FOAMJET F

Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice tekuté konzistence s velmi rychlým průběhem vytvrzení ke zpevnění a zajištění vodonepropustnosti oslabených konstrukcí zatížených slabými průsaky vody.

Detail produktu

FOAMJET T

Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice vysoké viskozity s velmi rychlým průběhem vytvrzení ke zpevnění a zajištění vodonepropustnosti oslabených konstrukcí zatížených silnými průsaky tlakovou vodou.

Detail produktu

Planiseal 88

Cementová osmotická malta vhodná pro přímý kontakt s pitnou vodou k hydroizolaci zděných a betonových konstrukcí.

Detail produktu

IDROSTOP B25

Těsnicí profil k zastavení průsaku vody na bázi přírodního bentonitu sodného a polymerů.

Detail produktu

LAMPOSILEX

Hydraulické pojivo s velmi rychlým průběhem tuhnutí a tvrdnutí pro okamžité utěsnění průsaku vody.

Detail produktu

MAPEBAND PVC

Polyvinilchloridový pás určený k pružnému těsnění dilatačních spojů a prasklin podléhající neustálému pohybu.

Detail produktu

MAPELASTIC FOUNDATION

Dvousložková cementová elastická malta pro hydroizolaci betonových povrchů vystavených tlakové vodě v pozitivním i negativním směru.

Detail produktu

MAPEPROOF LW

Hydroizolační bentonitová tkanina pro vodorovné i svislé podzemní konstrukce se spádem do maximálně 5 metrů. 

Detail produktu

MAPEPROOF SWELL

Jednosložková hydroexpanzivní pasta na bázi hydrofilní pryže v kartuši pro aplikaci vytlačovací pistolí. 

Detail produktu

PLASTIMUL 1K SUPER PLUS

Vysoce pružná bitumenová hydroizolační emulze s plnivem z polystyrenu a granulemi pryže. 

Detail produktu

PLASTIMUL 2K PLUS

Dvousložkový bezrozpouštědlový živičný nátěr pro silné vrstvy k utěsnění stavebních základů, podlah, balkonů a teras, které jsou ve styku se zemí

Detail produktu

PLASTIMUL 2K SUPER

Dvousložková, vysoce pružná bitumenová hydroizolační emulze s obsahem polystyrenových kuliček. 

Detail produktu

PLASTIMUL PRIMER

Bitumenový primer bez obsahu rozpouštědel pro ošetření podkladů před aplikací hydroizolačních stěrek řady Plastimul. 

Detail produktu

TRIBLOCK FINISH

Třísložková epoxicementová tixotropní malta pro vyrovnání vlhkých podkladů. 

Detail produktu