ULTRAPLAN QUICK TRAFFIC

OBLASTI POUŽITÍ: ULTRAPLAN QUICK TRAFFIC je velmi rychle tvrdnoucí samonivelační cementová stěrka na vyrovnání podlah umožňující rychlou přípravu podkladu. Je vhodná k vyrovnávání a vyhlazování podkladů v interiéru, které neodpovídají požadavkům norem, např. vytápěných i nevytápěných betonových a cementových potěrů, potěrových systémů MAPECEM a TOPCEM, vytápěných i nevytápěných potěrů na bázi síranu vápenatého, potěrů z litého asfaltu (max. 3 mm), pevně ukotvených dřevoštěpkových desek, teracových povrchů, keramických dlažeb, magnezitových a xylolitových potěrů. Na ULTRAPLAN QUICK TRAFFIC lze provádět pokládku všech textilních, pružných povlakových krytin a dlažeb z keramiky a přírodního i umělého kamene. Při pokládce parket musí být tloušťka vrstvy min 3 mm.

PŘÍPRAVA PODKLADU: 
Podklad musí odpovídat požadavkům příslušných platných národních norem, musí být v celé ploše vyzrálý, vyschlý, bez trhlin, savý, rovný, pevný v tlaku a tahu, bez prachu, nesoudržných částic, laků, vosků, olejů, koroze, zbytků sádry nebo jiných látek, které by mohly negativně ovlivnit přídržnou stěrky k podkladu. Další speciální požadavky a postupy jsou uvedeny v Materiálovém listu.
 
ZPRACOVÁNÍ: 
25 kg produktu ULTRAPLAN QUICK TRAFFIC se smíchá s 6,25 – 6,5 litru čisté vody. Míchá se pomaluběžnou míchačkou, až vznikne homogenní, směs bez hrudek. Upozornění: Množství vody nesmí být překročeno! Po promíchání, které trvá 2- 3 minuty, a opětovném promíchání lze stěrku nanášet v průběhu 10- 15 minut (při 23°C). ULTRAPLAN QUICK TRAFFIC se nanáší na podklad v 1 pracovním kroku v tloušťce vrstvy 1- 10 mm a roztahuje se hladítkem, nebo zubovou stěrkou. Nakonec se směs na podlaze odvzdušní ostnatým válečkem. Vyrovnávací vrstva ULTRAPLAN QUICK TRAFFIC je vhodná jako podklad pod parkety, textilní a pružné povlakové krytiny, dlažby z keramiky a přírodního kamene a již po 2 hodinách (u parket po 12 hodinách) při teplotě +23°C na ní lze provádět instalaci nášlapné vrstvy (v závislosti na tloušťce vrstvy, teplotě v místnosti a relativní vlhkosti vzduchu). 

ČIŠTĚNÍ: 
Pokud je materiál ještě v čerstvém stavu, lze čištění provést dostatečným množstvím vody a saponátem.Po vytvrzení lze materiál odstranit pouze mechanicky. 

SPOTŘEBA:
 cca. 1,6 kg/m2 a mm tloušťky vrstvy. BALENÍ: Papírové pytle 25 kg. SKLADOVÁNÍ: 6 měsíců v původních uzavřených obalech, skladovat v suchém prostředí. Materiál splňuje požadavky Přílohy XVII Směrnice(EU) č. 1907/2006 (REACH). Při delším skladování může dojít ke zpomalení vytvrzení, nemá to však negativní vliv na výsledné vlastnosti vytvrzeného výrobku. Dojde-li k porušení obalu, je nutné ho ihned opravit tak, aby byl vzduchotěsný.