ADESILEX G19

Dvousložkové epoxipolyuretanové lepidlo na podlahové krytiny z pryže a PVC. 

Oblasti použití: 
Lepení: 
• podlahových krytin z pryže ze šablon a pásů (s rubovou stranou hladkou, s vtisknutou textílií nebo profilovanou), v interiéru i exteriéru, vystavených střednímu až silnému provoznímu zatížení. 
• podlahové krytiny z homogenního a heterogenního PVC i s rubovou stranou z pěnového PVC 
• podlahové krytiny z částečně pružného vinylu 
• podlahových krytin z pryže a PVC krytiny na stávající podlahy.

Technické údaje: 
Konzistence: složka A: tuhá pasta, složka B: tekutý roztok; 
Barva: složka A: béžová, červená, zelená, černá; složka B: světle žlutá. 
Hořlavost: složka A: ne, složka B: ne. 
Mísící poměr: složka A : složka B = 94 : 6. 
Doba zpracovatelnosti: 50-60 minut. 
Přípustná teplota při zpracování: +15°C až 30°C. 
Otevřená doba: 1 hodina. 
Doba tuhnutí: 9 hodin. 
Pochůznost: po 12-24 hodinách. 
Provozní zatížení: po 3 dnech při teplotě 23°C. 
Skladovatelnost: 24 měsíců. 
Nanášení: zubovou stěrkou.

Spotřeba: 
0,40 – 1,00 kg/m2.

Balení: 
vědra 10, 5 a 2 kg.