Cementové a sádrové tmely pro rychlé opravy


LATEX PLUS

Přísada do Nivorapidu pro zvýšení jeho pružnosti a přídržnosti k podkladu při vyrovnávání problematických povrchů.

Detail produktu

NIVORAPID

Velmi rychle tvrdnoucí tixotropní vyrovnávací stěrka s velmi rychlým úbytkem zbytkové vlhkosti, vhodná i pro vyrovnávání svislých ploch.

Detail produktu

PLANIPATCH

Cementová tixotropní jemnozrnná vyrovnávací stěrka s velmi rychlým průběhem vysychání vhodná i pro vyrovnání svislých ploch v tloušťce vrstvy od 0 do 10 mm. 

Detail produktu

PLANIPREP FAST TRACK

Velmi rychle schnoucí jemnozrnná tixotropní vyrovnávací cementová hmota, vhodná pro vyrovná nových i stávajících podkladů v interiéru ( od 0 do max. 3 mm) tak, aby byly velmi rychle (za 2 hodiny) připravené na pokládku všech typů podlahových krytin, včetně pružných a textilních podlahových krytin

Detail produktu

PLANITEX D10 STANDFEST

Vysoce pevnostní, rychle se vytvrzující správková a stěrková směs na bázi alfa půlhydrátu síranu vápenatého, bez obsahu chromátů a s nízkým obsahem emisí (EMICODE EC1) pro tloušťky vrstev do 30 mm; použití v interiéru 

Detail produktu