MAPEWRAP 31

Středně viskózní epoxidové lepidlo pro impregnaci tkanin při provádění „suchého systému“. 

MapeWrap 31 je dvousložkový tmel prstovité konzistence na bázi epoxidových pryskyřic bez obsahu rozpouštědel, určený výhradně pro impregnaci a instalaci tkanin MapeWrap „suchým systémem“.

Směs připravíte tak, že nalijete složku B do složky A a míchacím zařízením mícháte tak dlouho, až vznikne dokonale homogenní směs.

Poměr míchání: 4 hmotnostní díly složky A a 1 hmotnostní díl složky B.

Tmel je zpracovatelný v průběhu cca 40 minut po namíchání (při teplotě +23°C).

MapeWrap 31 musí být položen přímo do čerstvé vrstvy MapeWrapu 11nebo MapeWrapu 12 a přitlačen válečkem s krátkým vlasem nebo štětcem.

Tkanina musí být umístěna na betonovém povrchu, který je opravován nebo zesilován tak, aby nedocházelo k tvorbě záhybů.

Spotřeba 
0,1 až 1,8 kg/m v závislosti na typu použité tkaniny.

Balení 
5 kg (A+B) a 2,5 kg (A+B).