MAPEQUICK AF D02

Bezalkalický urychlovač tuhnutí pro výrobu malt a stříkaných betonů

OBLASTI POUŽITÍ
Mapequick AF D02 je tekutý urychlovač tuhnutí na bázi anorganických solí bez obsahu zásaditých látek, s kterým je možné vyrábět malty a stříkané betony vyznačující se rychlým vývojem tuhnutí a po velmi krátké době zrání velmi rychlým vývojem mechanické pevnosti.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

KONZISTENCE: tekutá
BARVA: průhledná
DÁVKOVÁNÍ: 3-8% hmotnosti cementu
BALENÍ: v sudech o hmotnosti 280 kg a v kontejnerech o hmotnosti 1400 kg. Na požádání je možné dodat výrobek volně ložený.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY