BIBLOCK

Dvousložkový základní epoxidový nátěr ve vodní emulzi a prostředek k ošetření betonu při vyzrávání.

Biblock je transparentní penetrační nátěr určený zejména k ošetření betonu při vyzrávání konstrukcí průmyslových podlah, přístupových ramp, letištních přistávacích drah, kanálových stok, nádrží apod.

Pro zajištění uvedené funkce musí být Biblock nanesen na čerstvý povrch betonu. Díky své vysoké penetrační schopnosti do savých materiálů může být použitý pro zpevnění a ochranu povrchu proti prašnosti cementových potěrů a mírně oslabeného povrchu průmyslových podlah.

Biblock se dodává ve dvou předem nadávkovaných složkách, které musí být vzájemně smíchány, až vznikne dokonale homogenní hmota. Takto připravená směs musí být zředěna až 20% vody.

Biblock se nanáší na vodorovné i svislé povrchy, které musí být čisté a soudržné jednoduše štětcem, válečkem nebo stříkacím zařízením.

Spotřeba
cca 0,10-0,15 kg/m2 (v závislosti na savosti podkladu).

Balení
souprava 5 kg (A+B).