MAPEGROUT GUNITE

Jednosložková víceúčelová maltová směs na bázi cementu s obsahem zpevňujících skelných vláken určená k sanaci betonu metodou suchého nebo mokrého torkretu. 

Mapegrout Gunite se používá pro opravy poškozeného povrchu betonových konstrukcí tunelů a štol, pro opravy poškozených mostů, vodohospodářských staveb, nádrží, průmyslových betonových konstrukcí apod.

Díky své velmi dobré pevnosti může být Mapegroute Gunite použit pro opravy nosných konstrukcí.

Mapegrout Gunite se skládá z hydraulických pojiv, mikrosilikátů, vybraného kameniva a speciálních přísad. Nanáší se pomocí speciálního zařízení pro suchý nebo mokrý torkret na čistý a drsný podklad, který byl předem důkladně nasycen vodou.

Mapegrout Gunite lze nanášet v tloušťkách do 40 mm v jednom kroku bez nutnosti použití bednění.

Mapegrout Gunite vyhovuje minimálním požadavkům normy EN 1504-3 pro konstrukční malty třídy R4.

Spotřeba 
cca 20 kg/ma cm tloušťky vrstvy.

Balení 
pytle 25 kg.