Sanace betonu maltami s kompenzovaným smršťováním


MAPEGROUT RAPIDO

 Rychletvrdnoucí malta s kontrolovaným smršťováním a s obsahem skelných vláken k sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEFER

Dvousložková antikorozní cementová malta na ochranu ocelové výztuže.

Detail produktu

MAPEGROUT BM

Dvousložková cementová malta s nízkým modulem pružnosti určená k sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEGROUT COLABILE

Malta s kontrolovaným smršťováním a skelnými vlákny, určená k sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEGROUT T40

Tixotropní malta střední pevnosti v tlaku (40 MPa) vyztužená vlákny, pro sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEGROUT T60

Tixotropní malta vyztužená vlákny odolná proti síranům, určená pro sanaci betonových konstrukcí. 

Detail produktu

MAPEGROUT TIXOTROPNÍ

Malta s kontrolovaným smršťováním a skelnými vlákny, určená k sanaci betonu. 

Detail produktu

STABILCEM

Velmi tekuté cementové pojivo s rozpínavými účinky pro výrobu injektážního cementového mléka, malt, betonu a železobetonu. 

Detail produktu

SEWAMENT 10

Jednosložková cementová malta s obsahem skelných vláken pro sanaci a ochranu povrchu kanalizačních systémů. 

Detail produktu

SEWAMENT 100

Dvousložková cementová malta s obsahem skelných vláken pro opravy a ochranu povrchů čistíren odpadních vod a kanalizačních stok. Je určený pro ruční zpracování i strojní zpracování technologií mokrého torkretu. 

Detail produktu

SEWAMENT 3 PRIMER

Jednosložková cementová malta používaná jako adhezní můstek před ručním nanášením Sewamentu 10. 

Detail produktu

SEWAMENT 40

Jednosložková cementová malta s obsahem skelných vláken a rychlým průběhem tuhnutí a tvrdnutí pro opravy a ochranu povrchů čistíren odpadních vod a kanalizačních stok. Je určený pro ruční zpracování i technologii suchého torkretu. 

Detail produktu

MAPEFER 1K

Jednosložková antikorozní cementová malta na ochranu ocelové výztuže. 

Detail produktu