Injektáže a zálivky trhlin v betonu


FOAMJET F

Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice tekuté konzistence s velmi rychlým průběhem vytvrzení ke zpevnění a zajištění vodonepropustnosti oslabených konstrukcí zatížených slabými průsaky vody.

Detail produktu

FOAMJET T

Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice vysoké viskozity s velmi rychlým průběhem vytvrzení ke zpevnění a zajištění vodonepropustnosti oslabených konstrukcí zatížených silnými průsaky tlakovou vodou.

Detail produktu

EPOJET

Dvousložková velmi tekutá injektážní epoxidová pryskyřice. 

Detail produktu

EPOJET LV

Dvousložková epoxidová pryskyřice velmi nízké viskozity k injektáži mikrotrhlin.

Detail produktu

STABILCEM

Velmi tekuté cementové pojivo s rozpínavými účinky pro výrobu injektážního cementového mléka, malt, betonu a železobetonu. 

Detail produktu

EXPANJET

Jednosložková velmi jemná cementová směs na bázi speciálních hydraulických pojiv, se schopností rozpínavosti vyšší než 70% v poměru k injektovanému objemu

Detail produktu

EPORIP

Dvousložkové epoxidové lepidlo pro tuhé napojení pracovních spár a monolitické utěsnění trhlin v potěrech.

Detail produktu