MAPEFLUID X404

Speciální vysoce účinný plastifikátor betonu se silně zpomalujícím účinkem

MAPEFLUID X404 je vysoce účinný superplastifikátor pro výrobu tekutého, předpjatého a vyztuženého betonu, odpovídajícího normám a vhodného zvláště pro silné vyztužení. Vhodný pro použití zvláště v teplých ročních obdobích. Odpovídá směrnicím pro zpracování betonu podle EN 206, třída konzistence S4-S5. MAPEFLUID X404 ztekucuje, plastifikuje a prodlužuje dobu zpracování betonu. Přidáním MAPEFLUIDu X404 se dosahuje při stejné konzistenci vysoké redukce vodního součinitele a tím i rychlejší počáteční pevnosti a vyšší konečné pevnosti betonu. Čerstvý beton lze lépe čerpat, nanášet, zhutňovat, stahovat a uhlazovat. Dále se podstatně zvyšuje pevnost, vodotěsnost a odolnost proti mrazu a agresivním činitelům. MAPEFLUID X404 je speciální superplastifikátor na bázi akrylových polymerů, který neobsahuje sírany ani formaldehyd a disperguje cement. MAPEFLUID X404 se přidává ke směsi jako poslední složka, aby nedocházelo ke snížení ztekucovacího účinku.

Dávkování 
1-2 kg na 100 kg cementu (0,9-1,9 litrů). 
Forma dodání 
Nádoby po 25 kg - 1000 litrech na tank a 200 litrech na sud. 
Jsou možné i dodávky v cisternových vozech.