SILEXCOLOR TONACHINO

Minerální omítková pastová směs na bázi modifikovaného křemičitanu draselného pro aplikaci hladítkem, ve shodě s normou DIN 18363. 

Silexcolor Tonachino se používá pro ochranu a povrchovou úpravu vápenocementových omítek, sanačních odvlhčovacích omítek nebo jako konečná úprava odvlhčovacích omítek Mape-Antique MCMape-Antique LC a Mape-Antique CC.

Silexcolor Tonachino po vyschnutí vytváří s podkladem spojitou vrstvu, aniž by docházelo k výraznějšímu omezení propustnosti vodních par.

Silexcolor Tonachino překrývá nedokonalosti a nejednotný vzhledu podkladu, přičemž současně zaručuje dokonalý výsledný estetický vzhled povrchu.

Silexcolor Tonachino se nanáší ocelovým nebo plastovým hladítkem. Dbejte na stejnoměrné nanesení vrstvy stěrky.

Po nanesení je možné provést konečnou úpravu omítky Silexcolor Tonachino ocelovým nebo plastovým hladítkem, který případně můžete navlhčit nebo povrch vyhlaďte houbovým hladítkem.

Povrchy určené k nanášení omítky, musí být dokonale čisté, pevné, vyschlé a vyzrálé. Případné zbytky starých nátěrů musí být odstraněny.

Silexcolor Tonachino se dodává v širokém sortimentu barev systémuColorMap®.

Silexcolor Tonachino je k dispozici v následujících granulometriích:

Silexcolor Tonachino 0,7 mm; 
Silexcolor Tonachino 1,2 mm; 
Silexcolor Tonachino 1,5 mm; 
Silexcolor Tonachino 2,0 mm.

Spotřeba 
– 0,7 mm: 2-2,5 kg/m2 
– 1,2 mm: 2,5-3,0 kg/m2 
– 1,5 mm: 2,5-3,0 kg/m2 
– 2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m2

Balení 
vědra 20 kg.