SILEXCOLOR GRAFFIATO

Minerální pastovitá omítková směs na bázi silikátů pro aplikaci hladítkem s efektem drásané struktury pro povrchovou úpravu ploch s vysokou propustností vodních par a vodoodpudivými účinky, pro použití v interiéru i exteriéru, ve shodě s normou DIN 18363. 

Silexcolor Graffiato je minerální pastovitá omítková směs s vysokým obsahem plniva na bázi křemičitanu draselného, vhodná pro použití v exteriéru i interiéru, s hrubozrnným rustikálním efektem, vhodným pro úpravu povrchů, u kterých je nutno nanášet větší tloušťku vrstvy z důvodu nejednotného vzhledu podkladu.

Silexcolor Graffiato nanesený na podklad, zajišťuje příjemný a efektní vzhled a vysokou propustnost vodních par. Je určen pro povrchovou úpravu všech cementových a vápenných omítek a pro odvlhčovací sanační omítky Mape-Antique a Poromap.

Silexcolor Graffiato po vyschnutí vytváří s podkladem spojitou vrstvu, aniž by docházelo procesem silikatizace k tvorbě nepropustné membrány a k citelnému omezení propustnosti vodních par z podkladu.

Nové povrchy, které nebyly nikdy předtím opatřeny nátěrem, ošetřeteSilexcolorem Primer (který je připraven k přímému použití) nebo výrobkem Silexcolor Base Coat a po dalších 12-24 hodinách pak nanesteSilexcolor Graffiato.

V případě aplikace na natírané plochy je nezbytné nejdříve odstranit starý nátěr, příp. jiné povrchové stěrky a teprve potom provést základní nátěr Silexcolor Primer nebo Silexcolor Base Coat.

Silexcolor Graffiato je připraven k přímému použití a nanáší se nerezovým ocelovým hladítkem; sjednocení a výsledného estetického efektu dosáhnete vyhlazením povrchu plastovým hladítkem ihned po nanesení vrstvy omítky.

Silexcolor Graffiato je k dispozici v následujících granulometriích:

Silexcolor Graffiato 1,2 mm; 
Silexcolor Graffiato 1,8 mm.

Spotřeba 
– 1,2 mm: 2,0 – 3,0 kg/m2 
– 1,8 mm: 2,5 – 3,5 kg/m2

Balení 
vědra 20 kg.