Příprava podkladů z betonu a cihelného zdiva


EPORIP

Dvousložkové epoxidové lepidlo pro tuhé napojení pracovních spár a monolitické utěsnění trhlin v potěrech.

Detail produktu

EPORIP TURBO

Dvousložková polyesterová pryskyřice s velmi rychlým vytvrzením.

Detail produktu

MAPEFINISH

Dvousložková cementová malta pro konečné vyhlazení betonových povrchů.

Detail produktu

MAPEGROUT RAPIDO

 Rychletvrdnoucí malta s kontrolovaným smršťováním a s obsahem skelných vláken k sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEFER

Dvousložková antikorozní cementová malta na ochranu ocelové výztuže.

Detail produktu

MAPEGROUT 430

Tixotropní malta s jemnou granulometrií a obsahem zpevňujících vláken, kontrolovaným smršťováním a střední mechanickou odolností (30 MPa) určená pro sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEGROUT BM

Dvousložková cementová malta s nízkým modulem pružnosti určená k sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEGROUT COLABILE

Malta s kontrolovaným smršťováním a skelnými vlákny, určená k sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEGROUT T40

Tixotropní malta střední pevnosti v tlaku (40 MPa) vyztužená vlákny, pro sanaci betonu. 

Detail produktu

MAPEGROUT T60

Tixotropní malta vyztužená vlákny odolná proti síranům, určená pro sanaci betonových konstrukcí. 

Detail produktu

MAPEGROUT TIXOTROPNÍ

Malta s kontrolovaným smršťováním a skelnými vlákny, určená k sanaci betonu. 

Detail produktu

PLANITOP 400

Rychletvrdnoucí tixotropní malta s kompenzovaným smršťováním pro sanaci poškozených povrchů betonových konstrukcí a konečnou úpravu betonu s variabilní možností aplikace od 1 do 40 mm v jednom kroku. 

Detail produktu

PLANITOP 430

MAPEGROUT 430 = bývalý PLANITOP 430 (změna názvu)

Detail produktu

PLANITOP RASA & RIPARA

Rychletvrdnoucí vlákny vyztužená tixotropní malta s omezeným smršťováním pro opravy a vyhlazovaní betonových povrchů, aplikace v tloušťkách od 3 do 40 mm v jednom pracovním kroku.

Detail produktu

MAPEFINISH HD

Dvousložková cementová malta vysoce odolná proti síranům, na ochranu betonových povrchů vystavených vysoké abrazi

Detail produktu

PLANITOP 100

Světle šedá, rychle vytvrzující jemná stěrková malta pro opravy a vyhlazení povrchů z betonu a omítek. 

Detail produktu

PLANITOP 200

Jednosložková cementová malta s vysokou přídržností k podkladu pro vyrovnání nedokonalých povrchů a konečnou úpravu stěn (sjednocení vzhledu) v exteriéru a interiéru. 

Detail produktu

PLANITOP HDM MAXI

Dvousložková cementová malta s pucolánovou reakcí vyztužená vlákny, s vysokou pevností v tahu za ohybu, pro použití ve vrstvě maximální tloušťky 25 mm pro armované vyztužení povrchu zděných konstrukcí v kombinaci s Mapegridem G 120 nebo Mapegridem G 220 a pro vyhlazení povrchů z betonu, přírodního kamene, cihel a tufu. 

Detail produktu

MAPEGRID G 220

Apretovaná síťovina ze skelných vláken (A.R.) odolná proti působení alkalických vlivů určená pro lokální zpevnění podkladů ze zdiva z přírodního kamene, cihel a tufu. 

Detail produktu

MAPEFER 1K

Jednosložková antikorozní cementová malta na ochranu ocelové výztuže. 

Detail produktu