MAPEPROOF LW

Hydroizolační bentonitová tkanina pro vodorovné i svislé podzemní konstrukce se spádem do maximálně 5 metrů. 

Mapeproof LV se skládá ze dvou vzájemně protkaných geotextilních polypropylenových tkanin, které tvoří jednotnou 4,1 kg vrstvu z přírodního bentonitu sodného ve formě mikročástic. Výrobní proces protkávání je založen na použití tisíců speciálních háčkovitých vláken, které umožňují proniknutí části vlákna horní vrstvy netkané tkaniny skrze prostřední vrstvu bentonitu a připevní je ke spodní vrstvě goetextilie.

Díky tomuto zvláštnímu způsobu stehů zůstávají přírodní mikročástice bentonitu sodného obsaženého v Mapeproofu LV trvale ohraničeny i po zvlhčení a je možné je instalovat také na svislé podklady.

Všechny tyto vlastnosti způsobují, že se Mapeproof LV jako samotěsnicí směs při kontaktu s vodou a vlhkostí půdy přemění v gel s výbornou hydroizolační schopností.

Je dodáván ve formátech: 
– role 2,50 m x 22,50 m; 
– role 5,00 m x 40,00 m.