Hydroizolace konstrukcí pod úrovní terénu


RESFOAM 1KM

Jednosložková injektážní polyuretanová pryskyřice velmi tekuté konzistence pro hydroizolaci betonových konstrukcí nebo zdiva, zeminy a skalních masívů vystavených silnému průsaku vody, s možností úpravy doby vytvrzení. 

Detail produktu

FOAMJET F

Dvousložková polyuretanová injektážní pryskyřice tekuté konzistence s velmi rychlým průběhem vytvrzení ke zpevnění a zajištění vodonepropustnosti oslabených konstrukcí zatížených slabými průsaky vody.

Detail produktu

Planiseal 88

Cementová osmotická malta vhodná pro přímý kontakt s pitnou vodou k hydroizolaci zděných a betonových konstrukcí.

Detail produktu

LAMPOSILEX

Hydraulické pojivo s velmi rychlým průběhem tuhnutí a tvrdnutí pro okamžité utěsnění průsaku vody.

Detail produktu

MAPELASTIC FOUNDATION

Dvousložková cementová elastická malta pro hydroizolaci betonových povrchů vystavených tlakové vodě v pozitivním i negativním směru.

Detail produktu

MAPEPROOF LW

Hydroizolační bentonitová tkanina pro vodorovné i svislé podzemní konstrukce se spádem do maximálně 5 metrů. 

Detail produktu

MAPEPROOF SWELL

Jednosložková hydroexpanzivní pasta na bázi hydrofilní pryže v kartuši pro aplikaci vytlačovací pistolí. 

Detail produktu

PLASTIMUL 1K SUPER PLUS

Vysoce pružná bitumenová hydroizolační emulze s plnivem z polystyrenu a granulemi pryže. 

Detail produktu

PLASTIMUL PRIMER

Bitumenový primer bez obsahu rozpouštědel pro ošetření podkladů před aplikací hydroizolačních stěrek řady Plastimul. 

Detail produktu

MAPELASTIC TURBO

Dvousložková rychle vysychající pružná cementová malta, a to i při nízkých teplotách a ne zcela vyschlém podkladu, k hydroizolaci teras a balkonů

Detail produktu