ULTRACOAT TONING BASE

Dvousložkový tónovací základní nátěr ve vodní disperzi s vysoce izolačními vlastnostmi, velmi nízkou emisí těkavých organických látek (VOC) a bez obsahu NMP pro přípravu masivních a předbroušených dřevěných podlah a opravovaných dřevěných podlah před aplikací dokončovacích nátěrů ve vodní disperzi Ultracoat.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
složka A složka B
Konzistence: tekutina.
Barva: mléčná, transparentní.
Objemová hmotnost (g/cm³):1,030, 1,075.
Skladování: 12 měsíců,12 měsíců.
Zpracovatelnost směsi: 2 hodiny.
Mísicí poměr: složka A : složka B = 5 : 1 (objemových).
Maximální povolený poměr pro ředění (Směrnice 2004/42/CEE): 10% ULTRACOATU EL nebo čisté vody.
Broušení: po 16/24 hodinách.
Přetíratelnost (pro systém skládající se z 3 vrstev): po 2 hodinách, v průběhu 5 hodin.
Spotřeba: 0,08-0,1 kg/m² a 1 vrstvu.
Balení: souprava (A+B) 6 l.