Pojiva pro potěry


EPORIP

Dvousložkové epoxidové lepidlo pro tuhé napojení pracovních spár a monolitické utěsnění trhlin v potěrech.

Detail produktu

MAPECEM

Speciální hydraulické pojivo pro provádění potěrů s rychlým úbytkem zbytkové vlhkosti (1 den) a kontrolovaným smrštěním.

Detail produktu

MAPECEM PRONTO

Předmíchaná směs k přímému použití pro provádění potěrů s rychlým průběhem tvrdnutí, rychlým vysycháním a kontrolovaným smrštěním. 

Detail produktu

MAPECEM PRONTO SL

SUCHÁ CEMENTOVÁ MALTOVÁ SMĚS S PŘÍSADOU POLYMERŮPRO VÝROBU PODLAHOVÝCH POTĚRŮ, PRO TLOUŠŤKY 20 – 70 mm,S RYCHLÝM VÝVOJEM PEVNOSTI, VYROBENÁ VE SHODĚ S NORMOU DIN 18560

Detail produktu