TRIBLOCK P

Třísložkový epoxicementový primer na vlhké podklady. 

Triblock P se používá pro ošetření svislých a vodorovných vlhkých povrchů před aplikací parket, PVC, linolea, keramiky, cementových vyhlazovacích stěrek a epoxidových a polyuretanových pryskyřic, které jsou málo odolné proti prostupu vodních par a kde hrozí nebezpečí vzniku puchýřů a oddělení těchto vrstev od podkladu.

Triblock P se dodává ve třech předem nadávkovaných složkách, které musí být vzájemně pečlivě míchány pomocí nízkootáčkového míchacího zařízení tak dlouho, až vznikne dokonale homogenní směs bez hrudek.

Po zředění 5 až 20% vody se Triblock P nanáší pomocí stětce, válečku nebo bezvzduchového stříkacího zařízení ve dvou vrstvách tak, aby byla vytvořena souvislá vrstva stejné tloušťky bez pórů.

Jsou-li povrchy určené k ošetření nerovné, doporučujeme smíchat jeden hmotnostní díl Triblocku P (A+B+C) s 0,5 hmotnostním dílem Quarzo 0,25 nebo Quarzo 0,5 .

V tomto případě musí být malta nanášena stěrkou v maximální tloušťce 1 mm.

Po vyhlazení a v případě zvýšené vlhkosti podkladu je nutné aplikovat ještě další vrstvu Triblocku P bez příměsi písku a zředěného 5-10% vody.

Spotřeba 
– 250-300 g/m2 a vrstvu, na nesavé povrchy; 
– 400-500 g/m2 a vrstvu, na savé povrchy; 
– 1,5 kg/m2 a mm tloušťky vrstvy jako vyhlazovací stěrka.

Balení 
souprava 10 kg (A+B+C).