ECO PRIM PU 1K TURBO

Jednosložkový polyuretanový primer na savé a nesavé povrchy s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek (VOC), vytvrzující rychlou chemickou reakcí. 

Oblasti použití: 
Univerzální reakční nátěr k penetraci, zpevnění a uzavření povrchu před nanášením vyrovnávacích stěrek a ke zlepšení přídržnosti materiálů na bázi epoxidových a polyuretanových pryskyřic k podkladu.

Eco Prim PU 1K Turbo (zapískovaný) může být nanášen na podklady z betonu, kalciumsulfátu, magnezitové potěry, xylolitové potěry, dřevěné podlahové dílce, dřevotřískové, dřevoštěpkové a dřevovláknité desky, zbytky lepidel, vyschlé podklady ze sádrokartonových desek, sádrové podklady (Fermacel desky), keramický obklad, terazzo, atd.

Dále se používá v systémovém řešení s použitím lepidel Ultrabond P 990 1KUltrabond Eco P991 1K a Ultrabond Eco S955 1K při lepení na podklady z litého asfaltu.

Eco Prim PU 1K Turbo může být dále použitý jako kotevní můstek před použitím lepidel na bázi epoxidu a polyuretanu a jako uzavírací nátěr betonových podkladů (ne však vytápěných!) s nadměrnou zbytkovou vlhkostí v podkladu (do 4%). Čerstvý povrch Eco Primu PU 1K Turbo po nanesení na podklad zasypte křemičitým pískem.

Pouze při dodržení podmínky doby zrání méně než 48 hodin a lepení krytin reakčními lepidly na bázi polyuretanových nebo epoxidových pryskyřic lze lepit krytiny přímo.

Technické údaje: 
Konzistence:
 tekutá. 
Barva: transparentní/ béžová. 
Hořlavost: ne. 
Přípustná teplota při zpracování: +5°C až 35°C. 
Pochůznost: po cca 30 – 40 minutách. 
Doba vysychání: 30 minut až 2 hodiny (v závislosti na podkladu). 
EMICODE: EC1 R – velmi nízký obsah emisí. 
GISCODE: RU1 bez obsahu rozpouštědel - podle TRGS 610 
Skladovatelnost: 12 měsíců, 
chránit před mrazem. 
Nanášení: válečkem nebo štětcem.

Spotřeba: 
0,10-0,20 kg/m2 a 1 vrstvu.

Balení: 
nádoby 10 kg