Penetrace pro zpevnění podkladu a bariéry proti vlhkosti


ECO PRIM PU 1K

Jednosložkový polyuretanový primer bez obsahu rozpouštědel s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek (VOC), vytvrzující vlivem vzdušné vlhkosti. Používá se ke zpevnění a vodonepropustné úpravě betonových potěrů. 

Detail produktu

ECO PRIM PU 1K TURBO

Jednosložkový polyuretanový primer na savé a nesavé povrchy s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek (VOC), vytvrzující rychlou chemickou reakcí. 

Detail produktu

PRIMER EP

Dvousložkový zpevňující nátěr s obsahem rozpouštědel na potěry a průmyslové podlahy. 

Detail produktu

PRIMER MF

Dvousložkový epoxidový penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel, určený jako adhezní můstek pro materiály řady Mapefloor a ke zpevnění a vodonepropustné úpravě betonových povrchů. 

Detail produktu

PRIMER SN

Dvousložkový epoxidový penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel s obsahem plniva. 

Detail produktu

PROSFAS

Zpevňovač na bázi silikátů bez obsahu rozpouštědel, určený na cementové podklady. 

Detail produktu

TRIBLOCK P

Třísložkový epoxicementový primer na vlhké podklady. 

Detail produktu