DYNAMON SX

Superplastifikátor na bázi modifikovaných akrylů se schopností redukce vody, určený k výrobě tradičních betonových směsí a samohutnících betonů.

Dynamon SX je přísada s výjimečnými vlastnostmi na bázi modifikovaných akrylů.

Dynamon SX je určen zejména k výrobě transportbetonů a všude tam, kde je požadována silná redukce vody se současným zachováním optimální zpracovatelnosti betonové směsi a rychlým vývojem pevnosti betonu.

Dynamon SX v kombinaci s modifikačními přísadami viskozity -Viscofluidem SCC nebo Viscofluidem SCC/10, navíc umožňuje vyrobit samohutnící betony, u nichž nedochází k odplavování vody a rozměšování směsi.

Při přípravě přidávejte Dynamon SX přímo do směsi potom, co jste zamíchali všechny ostatní složky (cement, vodu, kamenivo).

Dávkování
0,5 – 2 l na každých 100 kg cementu při výrobě tradičních betonů nebo na každých 100 kg jemných částic (průměru 0,1 mm) při výrobě samohutnících betonů.

Balení
Sudy 200 l, kontejnery 1000 l.

Na požádání je k dispozici volně ložený.