DYNAMON SP1

Modifikovaný akrylový hyperplastifikátor pro tradiční beton a samohutnící beton. Je určen pro snížení dávky vody a zrychlení procesu tvrdnutí v počátečním stádiu. 

Dynamon SP1 je modifikovaná akrylová přísada s vynikajícími vlastnostmi obzvláště vhodná pro beton k výrobě prefabrikátů. Snížení dávky vody společně se zvýšením mechanické pevnosti v počátečním stadiu je možné u každé konzistence betonu a teplotách tvrdnutí nad 15°C. Dynamon SP1 je také určen pro výrobu samohutnícího betonu. Velké snížení dávky vody použitím Dynamonu SP1 umožňuje vyrobit vysoce tekutý beton bez omezení procesu tvrdnutí v raném stádiu. Aby nedošlo k rozměšování SCC, Dynamon SP1 by měl být použit v kombinaci s prostředkem na úpravu viskozity Viscofluid SCC. Dynamon SP1 se dávkuje přímo do směsi po všech ostatních složkách (cement, kamenivo, písek, voda a další příměsi). 

Dávkování: 0,6-1,2 litru na 100 kg cementu pro tradiční beton nebo na obsah jemných částí (průměr 0,1 mm) u SCC. 
Balení: v barelech 200 l nebo kontejnerech 1000 l. 
Na vyžádání též čerpaný.