Hyperplastifikátory řady Dynamon


DYNAMON SP1

Modifikovaný akrylový hyperplastifikátor pro tradiční beton a samohutnící beton. Je určen pro snížení dávky vody a zrychlení procesu tvrdnutí v počátečním stádiu. 

Detail produktu

DYNAMON SP2

Modifikovaný akrylový hyperplastifikátor pro snížení dávky vody a proces tvrdnutí za nízkých teplot. Vhodný zejména pro snížení teploty popř. délky propařování tradičního betonu nebo samohutnícího betonu. 

Detail produktu

DYNAMON SP3

Modifikovaný akrylový hyperplastifikátor pro snížení objemu vody a zrychlení procesu tvrdnutí v chladném prostředí. Obzvláště vhodný pro úplné vyloučení nebo omezení technologií urychlujících proces tvrdnutí tradičního nebo samohutnicího betonu v bednění (propařování apod.). 

Detail produktu

DYNAMON SP5

Superplasticizer based on modified acrylic polymer for precast concrete with low water/cement ratio and high mechanical strengths at early age in winter weather

Detail produktu

DYNAMON SR1

Modifikovaný akrylový hyperplastifikátor pro tradiční transport beton a samohutnící beton určený pro snížení dávky vody a dlouhodobou zpracovatelnost. 

Detail produktu

DYNAMON SR2

Modifikovaný akrylový hyperplastifikátor pro tradiční transport beton a samohutnící beton určený pro snížení dávky vody a zajištění vynikající zpracovatelnosti obzvláště v teplém klimatu. 

Detail produktu

DYNAMON SR21

Akrylový superplastifikátor určený pro betony vyznačující se nízkým vodním součinitelem a dobrou zpracovatelností

Detail produktu

DYNAMON SR3

Akrylový superplastifikátor určený pro předem připravené betonové směsi, vyznačující se nízkým vodním součinitelem a velmi dlouhou zpracovatelností betonu Dynamon SR3 je přísada na akrylové bázi, specificky modifikované pro transportbeton, která patří do nového systému MAPEI Dynamon SR. Systém Dynamon SR je založen na technologii DPP (Designed Performance Polymer), což je nový chemický proces umožňující prostřednictvím kompletní konstrukce monomerů (exkluzivní know-how MAPEI) modulovat atributy přísady v souladu se specifickými požadavky na vlastnosti betonu. 

Detail produktu

DYNAMON SX

Superplastifikátor na bázi modifikovaných akrylů se schopností redukce vody, určený k výrobě tradičních betonových směsí a samohutnících betonů.

Detail produktu

DYNAMON SX 14

Akrylový superplastifikátor optimalizující ztrátu zpracovatelnosti a se vysokou redukcí obsahu vody v betonu

Detail produktu