AQUAFLEX SYSTEM

Pružná tekutá membrána k hydroizolaci a překrytí trhlin v podkladu.

Aquaflex se používá k hydroizolaci všech druhů povrchů v interiéru i exteriéru, pokud nejsou v trvalém styku s vodou a pro opravy starých bitumenových nebo asfaltových nátěrů.

Aquaflex může být použit i jako pružná membrána na překrytí poškozených povrchů, na kterých má být proveden obklad nebo dlažba z keramiky nebo přírodního kamene, k zamezení přenosu trhlin z podkladu do povrchových vrstev.

Aquaflex je předem připravená šedá nebo bílá pasta na bázi syntetických pryskyřic ve vodní disperzi, která po vyschnutí vytváří souvislou, pružnou a vodotěsnou membránu.

Pro dosažení dokonalé přídržnosti Aquaflexu k podkladu se doporučuje na všechny problematické podklady, jako je např.: asfalt, bitumenové stěrky a pásy, staré glazované dlaždice, cementové povrchy apod. použití Primeru Aquaflex.

K zamezení vzniku trhlin následkem pohybů v podkladu nebo na povrchu obkladů a dlažeb, se doporučuje do vrstvy Aquaflexu vložitSíťovinu ze skelných vláken.

Použití síťoviny je důležité zejména v rozích a ve styku vodorovných a svislých konstrukcí. Alternativně lze použít Mapeband. Aby vznikla soudržná, pružná a souvislá hydroizolační vrstva, která zajistí, aby se nedostatky a defekty z podkladu neprojevily na povrchu, nesmí být tloušťka Aquaflexu menší, než 1mm.

Aquaflex je certifikován ve třídě 1 (UNI 8457-9174) Odolnosti proti ohni.

Spotřeba
– Primer pro Aquaflex: 160 g/m2 a jednu vrstvu (v tekutém stavu);
– Aquaflex: 300-450 g/m2 a jednu vrstvu (v tekutém stavu).

Balení
– Primer pro Aquaflex: 5 kg v obalech schválených podle předpisu ADR na základě DM 22/2/1990;
– Aquaflex: vědra 25, 10 a 5 kg.