ELASTOCOLOR PRIMER

Základní rozpouštědlový nátěr na savé podklady s vysokou penetrační schopností, schopností ukotvení prachových částí a jako prostředek pro umožnění dokonalejšího vyzrávání povrchů.

Elastocolor Primer se používá pro impregnaci betonových povrchů a na plochy opravené maltami řady Mapegrout před prováděním nátěrů Elastocolor Pittura nebo stěrky Elastocolor Rasante, příp. Elastocolor Rasante SF.

Nátěr proniká hluboko do porézních podkladů a zajišťuje velmi dobrou penetraci podkladu i vhodný kotevní můstek pro shora uvedené materiály.

Elastocolor Primer se používá i jako ochranný film pro dokonalejší vyzrávání čerstvých omítek a sanačních betonových malt a je přímo přetíratelný Elastocolorem. Přitom není nutné, aby byl před nátěrem z povrchu odstraněn, protože nesnižuje přídržnost ochranného nátěru k podkladu.

Elastocolor Primer je připraven k přímému použití. Používá se jako základní nátěr k ukotvení prachových částic před prováděním vlastních nátěrů. Na málo savé podklady smíchejte Elastocolor Primer s 20-30% minerální pryskyřice, zatímco při použití jako ochranný film pro dokonalejší dozrávání povrchů použijte Elastocolor Primer neředěný přímo na čerstvě dokončený povrch. Aplikace může být provedena štětcem, válečkem, ručním nebo strojním stříkacím zařízením.

Spotřeba
100-150 g/m2 jako penetrace;
110-150 g/m2 ochranný film pro dokonalejší vyzrávání.

Balení
ocelová vědra 10 kg.