MAPE-ANTIQUE LC

Pojivo bez obsahu cementu a na bázi vápna a „Eko-pucolánu“ k výrobě světlé odvlhčovací malty pro sanaci vlhkého zdiva z kamene, cihel a tufu.

Mape-Antique LC je předem připravené pojivo odolné proti síranům, které se používá k přípravě malt pro doplňování zdiva nebo k přípravě odvlhčovacích omítek při sanaci historického zdiva vystaveného vzlínající vlhkosti nebo poškozeného rozpustnými solemi přítomnými v zemině, spodní vodě a stavebních materiálech.

Mape-Antique LC je bílé pojivo na bázi speciálních hydraulických pojiv s pucolánovou reakcí s obsahem syntetických vláken a přísad, které může být před použitím na stavbě dobarvené anorganickými oxidy a je připravené k přímému použití.

Maltu připravíte smícháním 20 kg Mape-Antique LC (obsah jednoho pytle) se 40 kg písku zrnitosti 0,5/2,5 mm nebo s 50 kg písku zrnitosti 0,5/5 mm v běžné míchačce na maltu. Míchejte po dobu 5-6 minut.

Mape-Antique LC by měl být nanášený po předchozí aplikaci Mape-Antique Rinzaffo. Je vhodný pro sanaci staveb, poškozených silným
výskytem chloridů a síranů.

Pro dosažení maximálního účinku odvlhčení zdiva, nesmí mít omítkyMape-Antique LC tloušťku menší než 20 mm.

Spotřeba
od 500 kg/m2 s pískem zrnitosti 0,5/2,5 mm;
do 440 kg/m2 s pískem zrnitosti 0,5/5 mm.

Balení
pytle 20 kg.