PRIMER MF

Dvousložkový epoxidový penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel, určený jako adhezní můstek pro materiály řady Mapefloor a ke zpevnění a vodonepropustné úpravě betonových povrchů. 

Primer MF je dvousložkový výrobek na bázi epoxidových pryskyřic bez obsahu rozpouštědel, vyznačující se nízkou viskozitou, a tedy vysokou schopností pronikat do porézních podkladů. Úplná absence rozpouštědel umožňuje Primeru MF použitelnost v exteriéru, ale i interiéru.

Primer MF se používá jako penetrační nátěr na savé podklady z betonu za účelem účinného zpevnění mechanicky oslabených cementových potěrů a jako impregnace povrchů a ukotvení prachových částic při provádění betonových průmyslových podlah; jako hydroizolační clona při nadměrné vzlínající zbytkové vlhkosti v potěrech a betonových podlahách a nakonec i jako ochranná vrstva v systému betonových průmyslových podlah řady Mapefloor. Po vzájemném smíchání obou složek naneste Primer MF plochým štětcem nebo válečkem na podklad v několika vrstvách následně po sobě, až dosáhnete úplného uzavření porézního povrchu.

Epoxidové materiály řady Mapefloor musí být pak naneseny před vytvrzením Primeru MF. Dojde-li k nahromadění nevsáknutého Primeru MF, musí být jeho povrch v čerstvém stavu zasypán křemičitým pískemQuarzo 1,2 nebo jiným čistým a vysušeným pískem. Na podklady ošetřené Primerem MF mohou být po uplynutí 12-36 hodin po jeho aplikaci nanášeny vyrovnávací stěrky, dřevěné podlahy, apod.

Spotřeba 
– 0,20-0,30 kg/m2 (jako penetrace) 
– různá (při zpevnění podkladu a jako bariéra proti vlhkosti)

Balení 
vědra 6 kg (A+B) a 1 kg (A+B).