MAPEFLUID PZ500

Superplastifikační přísada s pucolánovým účinkem do betonů a malt pro použití v chemicky agresivním prostředí. 

Mapefluid PZ500 se používá při výrobě trvanlivých betonů odolných proti síranům (vodě a soli), chlorované vodě a kysličníku uhličitému.

Mapefluid PZ500 navíc umožňuje jednoduché čerpání hubených betonů tekuté konzistence s nízkým obsahem cementu.

Mapefluid PZ500 může být použit i při provádění potěrů zavlhlé konzistence, protože snižuje vodní součinitel a proto dochází ke zkrácení doby vysychání.

Mapefluid PZ500 zlepšuje veškeré vlastnosti betonu, zejména vyšší soudržnost čerstvé směsi, přičemž uděluje betonu hlavně vyšší mechanickou odolnost, vodonepropustnost a trvanlivost proti chemickým vlivům kapalných a plynných látek.

Při přípravě betonové směsi přidávejte Mapefluid PZ500 přímo do suché směsi štěrkopísku a pojiva, zamíchejte, až vznikne homogenní směs a následně přidejte záměsovou vodu. Betonová směs s přísadouMapefluidu PZ500 se do bednění ukládá, příp. jinak zpracovává jako běžný beton.

Dávkování 
20-60 kg/m3 směsi.

Balení 
Pytle 11 kg. 
Na objednávku lze materiál dodat ve vacích big-bag 800 kg.