Příprava podkladu


ECO PRIM T

Akrylový penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel a velmi nízkým obsahem organických těkavých látek (VOC) na savé i nesavé podklady. 

Detail produktu

PRIMER G

Penetrační nátěr na bázi syntetických pryskyřic ve vodní disperzi s velmi nízkých obsahem organických těkavých látek (VOC).

Detail produktu

PRIMER MF

Dvousložkový epoxidový penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel, určený jako adhezní můstek pro materiály řady Mapefloor a ke zpevnění a vodonepropustné úpravě betonových povrchů. 

Detail produktu

PRIMER S

Hydroizolační penetrační nátěr ve vodní disperzi. 

Detail produktu

EPORIP

Dvousložkové epoxidové lepidlo pro tuhé napojení pracovních spár a monolitické utěsnění trhlin v potěrech.

Detail produktu

EPORIP TURBO

Dvousložková polyesterová pryskyřice s velmi rychlým vytvrzením.

Detail produktu

NIVORAPID

Velmi rychle tvrdnoucí tixotropní vyrovnávací stěrka s velmi rychlým úbytkem zbytkové vlhkosti, vhodná i pro vyrovnávání svislých ploch.

Detail produktu

FIBERPLAN

Samonivelační velmi rychle tvrdnoucí vyrovnávací stěrka vyztužená vlákny. 

Detail produktu

ULTRAPLAN

Samonivelační velmi rychle tvrdnoucí vyrovnávací stěrka pro tloušťky od 1 do 10 mm.

Detail produktu

ULTRAPLAN ECO

Samonivelační velmi rychle tvrdnoucí vyrovnávací stěrka pro tloušťky od 1 do 10 mm s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek. 

Detail produktu

ULTRAPLAN MAXI

Samonivelační velmi rychle tvrdnoucí vyrovnávací stěrka pro tloušťky vrstev od 3 do 30 mm. 

Detail produktu

MAPECEM

Speciální hydraulické pojivo pro provádění potěrů s rychlým úbytkem zbytkové vlhkosti (1 den) a kontrolovaným smrštěním.

Detail produktu

MAPECEM PRONTO

Předmíchaná směs k přímému použití pro provádění potěrů s rychlým průběhem tvrdnutí, rychlým vysycháním a kontrolovaným smrštěním. 

Detail produktu

ADESILEX P4

Samosmáčivé lepidlo na zdivo z přesných pórobetonových a cihelných bloků.

Detail produktu

MAPEFLUID PZ500

Superplastifikační přísada s pucolánovým účinkem do betonů a malt pro použití v chemicky agresivním prostředí. 

Detail produktu

MAPEPRIM SP

Dvousložkový základní nátěr bez obsahu rozpouštědel.

Detail produktu

NIVOPLAN

Vyrovnávací malta na stěny a stropy v interiérech i exteriérech. 

Detail produktu

PLANITEX D10

Samonivelační podlahová stěrka na bázi alfa semihydrátu síranu vápenatého, bez obsahu chromátů a s velmi nízkým obsahem emisí, vhodná pro ruční i strojní zpracování a tloušťky vrstev od 1 do 15 mm; použití v interiéru. 

Detail produktu

PLANITEX D5

Samonivelační podlahová stěrka s velmi nízkým obsahem emisí na bázi alfa půlhydrátu síranu vápenatého pro tloušťky vrstvy 1-10 mm, vhodná pro aplikaci hladítkem nebo čerpadlem

Detail produktu

PLANITOP FAST 330

Cementová malta s rychlým průběhem vytvrzení a obsahem vyztužujících vláken, určená k vyrovnání svislých a vodorovných povrchů v interiéru a exteriéru. 

Detail produktu

PLANO 3

Samonivelační rychle tvrdnoucí vyrovnávací stěrka určená zejména pro dopravu čerpadlem.

Detail produktu

TOPCEM

Speciální hydraulické pojivo ke zhotovování potěrů s normální dobou zpracovatelnosti, rychlým úbytkem zbytkové vlhkosti (4 dny) a kontrolovaným smrštěním.

Detail produktu

TOPCEM PRONTO

Předem namíchaná malta připravená k použití pro potěry s rychlým úbytkem vlhkosti (4 dny), normální dobou zpracovatelnosti a kontrolovaným smrštěním.

Detail produktu