ISOLASTIC

Latex zvyšující pružnost pro smíchání s Kerabondem, Kerabondem T, Kerafloorem a Adesilexem P10. 

Oblasti použití: 
Isolastic
 je latex určený pro míchání s KerabondemKerabondem Tnebo Kerafloorem pro zlepšení jeho technických vlastností a deformačních schopností tak, že dosáhnou požadavků třídy C2E/S2 (zlepšené cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí a s vysokou deformační schopností) dle EN 12004, je-li smíchán sKerabondem a třídy C2/S2 (zlepšené cementové lepidlo s vysokou deformační schopností) v dalších dvou případech dle EN 12004.Takto připravená lepidla jsou vhodná k lepení obkladů a dlažeb všech typů v interiérech a exteriérech (jednou i dvakrát vypalovaná keramika, slinutá dlažba, klinker, cotto, skleněné a porcelánové mozaiky atd.) a materiálů z přírodního kamene na tradiční podklady z betonu, na prefabrikované dobře vyzrálé betonové panely (3 měsíce), vytápěné panely, azbestocement, sádrokarton nebo dřevo a obdobné materiály za předpokladu, že jsou dostatečně ukotvené. Sádrové nebo anhydridové povrchy je třeba před pokládkou ošetřit penetračním nátěrem. Isolastic ředěný vodou v poměru 1:1 se může také smíchat sAdesilexem P10, čímž se zvýší jeho deformační schopnosti natolik, že vyhovuje požadavkům třídy S1 dle EN 12004.

Technické údaje: 
Kerabond/Kerabond T/Kerafloor+Isolastic: 
Doba zpracovatelnost směsi:
 déle než 8 hodin. 
Doba zavadnutí: 20 minut. 
Spárování: 
– stěny: za 4–8 hodin; 
– podlahy: za 24–36 hodin. 
Pochůznost: po 24–36 hodinách. 
Provozní zatížení: cca po 14 dnech. 
Deformační schopnost dle EN 12004: S2 – vysoce deformovatelný (Adesilex P10 + Isolastic ředěný 1:1 vodou – S1 deformovatelný). 
Nanášení: Kerabond/Kerabond T + Isolastic: zubovou stěrkou č. 4, 5 nebo 6. 
Kerafloor/Isolastic: zubovou stěrkou č. 6 nebo 10, nebo stěrkou naKerafloor. 
Adesilex P10/Isolastic
 ředěný 1:1 s vodou: zubovou stěrkou č. 4, 5 nebo 6.
Skladovatelnost: 24 měsíců. 
Chránit před mrazem.

Spotřeba 
1–2 kg/m2
Balení 
kanystry po 25 – 10 – 5 kg a balení po 12 x 1 kg.