Hydroizolace


MAPETEX SEL

Netkaná makroperforovaná textílie pro vyztužení hydroizolačních membrán. 

Detail produktu

ADESILEX PG4

Dvousložkové tixotropní epoxidové lepidlo pro lepení konstrukčních prvků s modifikovanou reologii pro lepení Mapebandu, Mapebandu TPE, těsnicích pásů z PVC, Hypalonu a lepení konstrukčních prvků.

Detail produktu

ADESILEX T SUPER

Vysoce kvalitní lepidlo pro spojování trub z PVC, vystavených vysokotlakému průtoku kapalin.

Detail produktu

DRAIN FRONT

Rohová odtoková propusť z TPE pro terasy a balkony. 

Detail produktu

DRAIN VERTICAL DRAIN LATERAL

Kit for installing floor drains, ideal for draining off water from terraces, balconies, bathrooms, boiler rooms, wash-rooms, etc.

Detail produktu

MAPEBAND

MAPEBAND je polyesterový pogumovaný pás k utěsnění spár v přechodové oblasti stěna/podlaha mezi vodorovnými a svislými těsnicími rovinami a k utěsnění prostorových spár na potěrových plochách.

Detail produktu

MAPEBAND PE 120

Páska z PVC pro hydroizolační systémy prováděné pomocí tekutých membrán. 

Detail produktu

MAPEBAND TPE

Těsnicí pás z TPE pro vodonepropustné pružné utěsnění dilatačních spár a trhlin, které jsou vystaveny pohybům šířky do 5 mm nebo do 10 mm při použití pásu Mapeband TPE 17, resp. Mapeband TPE 325.

Detail produktu

MAPEGUM EPX / MAPEGUM EPX-T

Dvousložková epoxidová pryskyřice pro provádění pružné hydroizolační stěrky, odolné proti chemickým vlivům před montáží keramických obkladů a dlažeb. 

Detail produktu

MAPEGUM WPS

Pružná tekutá rychleschnoucí stěrka pro hydroizolaci v interiérech. 

Detail produktu

MAPELASTIC

Dvousložková pružná cementová hydroizolační stěrka k vodotěsné ochraně betonu, bazénů a balkónů. 

Detail produktu

MAPELASTIC AQUADEFENSE

Pružná tekutá membrána připravená k okamžitému použití, s mimořádně rychlým vytvrzením, určená pro hydroizolaci v interiéru a exteriéru. 

Detail produktu

MAPELASTIC SMART

Cementová dvousložková vysoce plastická hydroizolační stěrka a nátěr pro aplikaci stěrkou, štětcem, válečkem nebo nástřikem určená k hydroizolaci betonových povrchů, jako např. základových zdí, opěrných zdí, balkonů, teras, koupelen a bazénů a jako ochrana proti pronikání agresivních složek do konstrukcí. 

Detail produktu

MAPENET 150

Síťovina ze skelných vláken odolná proti alkalickému prostředí (v souladu se směrnicí ETAG 004) pro vyztužení ochranných hydroizolací, preventivní membrány proti vzniku trhlin a na stěrky kontaktních zateplovacích systémů. 

Detail produktu

MONOLASTIC

Jednosložková cementová elastická malta pro hydroizolaci balkonů, teras a koupelen. 

Detail produktu

MONOLASTIC ULTRA

Jednosložková vysoce elastická cementová malta pro hydroizolaci balkonů, teras, koupelen a bazénů. 

Detail produktu

MAPELASTIC TURBO

Dvousložková rychle vysychající pružná cementová malta, a to i při nízkých teplotách a ne zcela vyschlém podkladu, k hydroizolaci teras a balkonů

Detail produktu